Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

一日食谱举例

  • 早餐  :  大米豆粥、花卷、腐乳
  • 午餐  :  软米饭、肉末炒胡萝卜、黄瓜丁
  • 午点  :  水果、牛奶、煮鸡蛋
  • 晚餐  :  高汤水饺、甜桔1个
  • 晚8点 :  牛奶

返回